Om företaget

Om företaget

Bolaget startade 2007. Främst inriktar sig tjänsterna mot chefer och ledare på alla nivåer. Kärnan i verksamheten rör kunskapen om beteendeförändring, både hos individen, gruppen och organisationen. Inom det ämnet ordnas kurser, föreläsningar, enskilt stöd och coachning. Förändringar börjar hos var och en. Leo Tolstoy sa en gång att ” Alla vill förändra mänskligheten men ingen vill förändra sig själv” Det är inte helt sant. Vi förändras när vi behöver göra det. När vår värld och omgivning förändras på ett sådant sätt att, om vi inte gör det, kommer vi inte fungera eller åtnjuta det vi tidigare åtnjutit. Idag är förändring vanligare än stiltje. Så vikten av att kunna förändras och adaptera oss efter ständigt nya förutsättningar blir allt viktigare.

Fokuset på beteenden kommer från den närmare 100-åriga forskningen om hur vi lär oss något. Inlärningspsykologin har sina rötter i behaviorismen där läran om beteenden har sitt ursprung. Forskningen har i allt större utsträckning riktat in sig på arbetslivet och dess utmaningar. Appliceringen på ledarskap är väldigt lik den som gäller för alla individer (chefer är också människor, surprise, surprise…) och att leda andra människor kräver kunskap om människors inlärning och hur vi förändras och bibehåller vår motivation, effektivitet och produktivitet.