Hem

Molnar Consulting

Molnar Consulting är ett företag som erbjuder tjänster till alla former av organisationer, från den enskilda firman till stora myndigheter. Tjänsteutbudet vänder sig dels till ledare inom en organisation, dels till organisationen självt och dels till företagshälsor. Tjänsterna är tex utbildning, utveckling och konsultinsatser.
Molnar Consulting har en vision att erbjuda tjänster som bidrar till ett bättre arbetsliv för alla.

Sagt om Molnar Consulting

Tack för att du underlättar och gör att det känns enkelt att hantera svåra ärenden och uppdrag! HR partner i ett företag

Citat 1

Stort tack för ditt stöd under en svår period på arbetet, det bidrog till stor del att jag orkade vara kvar på arbetet! Chef på ett universitet

Citat 2

Utbildningen har bidragit till nya insikter som jag direkt kan applicera på mitt yrkesliv. Duktiga föreläsare och kursledare, engagerade i OBM.

Deltagare i Specialistkurs i OBM

Citat 3