Boken Leda andra

Boken Leda andra

Vi är två kollegor som skrivit en bok i ämnet ledarskap och beteendeförändring. Boken kommer ut augusti 2020 på Ekerlids förlag. Den tar upp många exempel på förändringsförsök som misslyckas och andra sätt att lyckas bättre på. I boken följer även en praktisk mall för en ledare att använda i sitt förändringsarbete.

Läs mer på bokens egna hemsida