Andra tjänster

Andra tjänster

Erbjuder stöd i ledarskapet i kortare eller längre kontakter utformat efter aktuellt behov. Det kan gälla tillfälliga svackor i motivation, karriärbyte, hantera svåra medarbetare, hantera konflikter eller behov av stöd mer generellt.