Kontakt

Christina Molnar
Leg psykolog/ Specialist i organisationspsykologi

Molnar Consulting AB
0702-18 99 45
molnarcons@gmail.com
www.molnarconsulting.se

Besöksadress:
Orphei Drängars Plats 1 (Borgen)
Uppsala