Kontakt

Christina Molnar
Leg psykolog/ Specialist i arbetslivets psykologi
Organisationskonsult

Molnar Consulting AB/IBT
Trädgårdsgatan 5A
753 09 UPPSALA
018-100 136
0702-18 99 45
www.molnarconsulting.se
www.ibtuppsala.com