Citat 3

Utbildningen har bidragit till nya insikter som jag direkt kan applicera på mitt yrkesliv. Duktiga föreläsare och kursledare, engagerade i OBM.

Deltagare i Specialistkurs i OBM