Konsulttjänster

Konsulttjänster

Dessa tjänster innefattar allt från ett par timmars insatser till långvariga konsultinsatser. Det kan vara som underkonsult inom företagshälsovården, tillfälligt projekt där kompetens och kunskap behövs eller som underkonsult i ett upphandlat uppdrag.