Citat 2

Stort tack för ditt stöd under en svår period på arbetet, det bidrog till stor del att jag orkade vara kvar på arbetet! Chef på ett universitet