KBT-behandling

Jag behandlar stressrelaterade och beteendemedicinska besvär hos människor i arbetslivet. Det kan vara utmattning, depression, ångest, fobier, sömnbesvär och krisreaktioner. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och kan ske både individuellt och i grupp.

 
Mindfulness

Mindfulness är en metod för att bättre kunna ge sig själv mental återhämtning i vardagen och stilla sina tankar. Jag har tillsammans med Leif Lund, KBT Resurs, spelat in ett antal övningar på CD för den som vill träna mer hemma.

Läs mer...
 
Kontakta mig

Kontakta mig gärna per telefon eller e-post om du har frågor på behandlingarna eller vill boka en tid.

 

Mindfullness finn plats för lugn och ro

Finn din egen återhämtning