OBM - Organizational Behavioural Management

Detta är en metod att tillämpas på organisationer men kan även användas i det dagliga ledarskapet. Metoden är en god hjälp i att förstå hur vi människor motiveras och vad som är drivkrafterna bakom vissa beteenden.


Till skillnad från teorier där personligheten är i centrum för analyserna, använder denna metod i större utsträckning sammanhanget i vilket vi människor verkar i som fokus för analysen. I USA är metoden betydligt mer tillämpad än i Sverige i dagsläget. Vi behöver mer forskning kring det tillämpat på organisationsnivå, dock har denna metod större evidens än många andra metoder. Idag finns den större delen av forskningsfältet inom det kliniska området, sk. KBT (Kognitiv Beteende terapi).


Utbildning i OBM - något för dig?

Tillsammans med Leif E Andersson, bedriver jag en utbildning i OBM för psykologer och konsulter. Denna utbildning är även godkänd som specialistkurs för psykologer som genomför sin specialistutbildning inom arbetslivets psykologi. Utbildningen sker i tre steg där grundläggande kunskaper lärs ut i första steget och fördjupning sker i steg två och tre. Som psykolog behöver du inga förkunskaper, är du konsult är det en fördel om du har grundläggande kunskaper i psykologi. Kontakta mig om du är intresserad av utbildningen, vi startar kurser kontinuerligt.