Beteendebaserad säkerhet

Att arbeta med säkerhet involverar all personal och ställer stora krav på ledningens sätt att förmedla sin syn på säkerhet, inte bara i ord utan även i handling.

Beteendebaserad säkerhet innebär att man har ett sk. "bottom-up" perspektiv dvs. att arbeta med all personal och ta del av deras viktiga information gällande tillbud och riskbeteenden hos varandra. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun så att denna information tas om hand på ett bra sätt och belönas av ledning och chefer. Kunskapen om säkerhet kan vara stor men tillämpningen och beteenden gentemot varandra är avgörande för att människor ska vara villiga att "krångla" till det med säkerhetsutrustning och andra säkrare beteenden än det som kan hända går snabbare, är lättare och belönas mer direkt. 


Skyltar har inte alltid önskad effekt!

Skyltar har inte alltid önskad effekt!